Навчальний процес

            Методична проблема ДНЗ № 5 на 2017 -2018 навчальний рік  :
      Формування соціальної компетентності дітей  в умовах інноваційного розвитку  дошкільної освіти.

 

        Завдання   педагогічного колективу  на  2017-2018 навчальний рік :

1.     Національно – патріотичне виховання – передумова  формування громадянської поведінки дошкільнят.

2.      Ігрова діяльності дітей – основна форма навчання та виховання дітей в ДНЗ .

3.      Впровадження інноваційних форм та методів щодо  формування сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного .

 

 

Завдання на літній оздоровчий  період

 

1.        Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.        Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.

3.        Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з  питання виховання і оздоровлення дітей в літній період.

 

 

 

Показове заняття з використаннямдіяльності "Зимонька-зима". Вихователь: Пономарьова І.Ю.

Показове інтегроване заняття (розвиток мовлення, трудова діяльність, ознайомлення з природою) "Наш куточок природи". Вихователь: Лукаш Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне заняття "Вклонимося Тарасові"

 

 

Показове заняття з морально-етичного виховання "Мої емоції".

Вихователь: Лазар О.М.

 

 

Показове заняття з сенсорного виховання "Сніговик". Вихователь: Скоропад О.А.

 

Показове заняття з безпеки життеєдіяльності вихователь Малко А.В. травень 2016

 

Показове заняття з розвитку мовлення "Зимонька зима" Демчина Г.М.

Показове заняття "Зоряний шлях", вихователь Лобунь І.М. (2017 р.

 

У 2017 -2018 н.р. вихователі Малко А.В., Лукаш Н.М.,  Ронська О.М   провели ряд занять з соціально - фінансової програми "Афлатот"

 

 

Театральна діяльність в ІІ пол дня, під час якої закріплюються знання про безпеку життєдіяльності в зимку